Polski English German
SEctro TS - InformacjeProdukty w naszej ofercie Cechy i mozliwosci system처w pomiaru czasu, fotokom처rki Dane techniczne system처w pomiaru czasu, fotokom처rki Pomiar czasu - sklep OnLine Uwagi i kontakt
Moje Konto Zawarto뜻 koszyka Zamwienie
Cennik   Moje Konto Zawarto뜻 koszyka Zamwienie
Home Timing sets Chronometers Photofells Start Gates     
Score boards Accessories All Products Price List Special offers Search
  Sectro.pl » Sklep » Wysy쿸a
Produkty
Zestawy pomiaru czasu1czno뜻 radiowaChronometryFotokomrki sportoweBramki startoweTablice wynikwAkcesoriaProdukty wycofane
Katalog do druku
Katalog PDF do pobrania
Co nowego? wicej
Tablica wynikw LED 96x160cm
Tablica wynikw LED 96x160cm
6500.00z
Szybkie Wyszukiwanie
 
Wpisz s쿽wo aby wyszuka produkt.
Wyszukiwanie Zaawansowane
Wysy쿸a Wysy쿸a

Zamwiony towar jest wysy쿪ny poprzez firm kuriersk Masterlink od poniedzia쿸u do pi켾ku w dni robocze. Towar wys쿪ny jest dostarczany w nastpnym dniu roboczym, zazwyczaj do godz. 12:00

Istnieje rwnie mo퓄iwo뜻 wysy쿸i poprzez Poczt Polsk.

Termin wysy쿸i jest ka풼orazowo ustalany po z쿽풽niu zamwienia. W przypadku standardowych zestaww lub urz켨ze wysy쿸a nastpuje w ci켫u 14 dni od z쿽풽nia zamwienia, po otrzymaniu przelewu lub potwierdzenia przelewu.

Warunki gwarancji:

 1. Sectro Timing Systems, dalej zwana Gwarantem, udziela gwarancji na sprawne dzia쿪nie sprztu.
 2. Gwarancja udzielana jest na okres okre턫ony, liczony od daty wydania produktu. Okres gwarancji wyszczeglniony jest dla ka풼ego produktu oddzielnie.
 3. W ramach gwarancji gwarant zobowi콄uje si do bezp쿪tnego usunicia wad fizycznych tkwi켧ych w sprzcie i ujawnionych w terminie okre턫onym w gwarancji
 4. Gwarancja nie obejmuje czynno턢i takich jak: instalacja sprztu, konserwacja ,instalacja oprogramowania.
 5. Gwarancja nie obejmuje uszkodze powsta퀉ch po sprzeda퓓 , spowodowanych niezgodnym z instrukcj obs퀅gi u퓓tkowaniem sprztu, przechowywaniem, konserwacj lub transportem.
 6. Gwarancja nie obejmuje uszkodze wynik퀉ch z przepi唯 w sieci elektrycznej, telefonicznej lub LAN. Zaleca si u퓓wania zasilaczy UPS lub filtrw przeciw przepiciowych.
 7. Gwarancja nie obejmuje rwnie uszkodze spowodowanych niew쿪턢iw lub nie zgodn z instrukcj obs퀅gi kompletacj, zabudow lub instalacj jak te samowoln przerbk lub napraw.
 8. Ujawnione wady fizyczne zostan usunite niezw쿽cznie po dostarczeniu sprztu do serwisu gwaranta, a okres naprawy nie powinien przekracza 14 dni. W uzasadnionych przypadkach termin ten mo풽 ulec przed퀅풽niu do 28 dni. Okres naprawy gwarancyjnej przed퀅풹 odpowiednio czas udzielonej gwarancji.
 9. Sprzt podlegaj켧y reklamacji powinien zosta dostarczony do Dzia퀅 Serwisu gwaranta osobi턢ie, zwyk낢 przesy쿸 pocztow lub inn przesy쿸 kuriersk na koszt reklamuj켧ego. W przypadku reklamacji sprztu wolnego od wad koszty bada serwisowych ponosi Uprawniony z gwarancji wg. aktualnego cennika serwisu.
 10. Uprawniony z gwarancji ma prawo do wymiany sprztu na wolny od wad , je풽li w okresie gwarancji serwis dokona piciu napraw , a sprzt nadal bdzie wykazywa wady uniemo퓄iwiaj켧e u퓓wanie go zgodnie z przeznaczeniem lub serwis gwaranta stwierdzi na pi턬ie, 풽 usunicie wady jest niemo퓄iwe.
 11. W przypadku , kiedy podlegaj켧y w ramach reklamacji wymianie sprzt nie mo풽 zosta wymieniony na taki sam okre턫ony co do gatunku (np. zosta쿪 zakoczona jego produkcja), Gwarant ma prawo wymieni sprzt na inny o parametrach technicznych i eksploatacyjnych zbli퓇nych do reklamowanego.
 12. W razie wymiany sprztu na wolny od Wad, Uprawniony z gwarancji obowi콄any jest zwrci reklamowany sprzt w stanie kompletnym. W przeciwnym wypadku Gwarant obci굻y Uprawnionego z gwarancji kwot stanowi켧 rwnowarto뜻 brakuj켧ych lub uszkodzonych cz沅ci.
 13. Podstaw przyjcia sprztu do naprawy gwarancyjnej jest podpisana karta gwarancyjna.
 14. Nalepki gwarancyjne na podzespo쿪ch i inne oznaczenia charakterystyczne nie mog by uszkodzone b켨 zatarte. Uszkodzenie nalepki w sposb uniemo퓄iwiaj켧y jednoznaczne odczytanie umieszczonego na niej symbolu gwaranta lub numeru seryjnego spowoduje utrat gwarancji.
 15. Wszelkie zmiany lub poprawki w tre턢i karty gwarancyjnej mog by dokonywane jedynie przez upowa퓆iona osob oraz musz zosta opiecztowane podpisem i pieczci gwaranta.
 16. Sprzt do serwisu powinien by dostarczony kompletny, w oryginalnym opakowaniu zabezpieczaj켧ym go przed uszkodzeniami w transporcie.
 17. Gwarant nie ponosi odpowiedzialno턢i za utrat danych na jakimkolwiek no턭iku.
 18. Uprawniony z gwarancji zgadza si na warunki gwarancji podpisuj켧 niniejszy dokument gwarancyjny.
Postpowanie reklamacyjne:

 1. W przypadku reklamacji u퓓tkownik ma obowi콄ek dostarczenia produktu do miejsca jego zakupu.
 2. W przypadku, gdy waga produktu nie przekracza 50kg koszt transportu pokrywa u퓓tkownik. W pozosta퀉ch przypadkach naprawy dokonywane s w miejscu wskazanym przez u퓓tkownika, po uprzednim zg쿽szeniu reklamacji do gwaranta.
 3. Reklamuj켧y zobowi콄uje si dostarczy gwarantowi czyste i kompletne urz켨zenie wraz ze szczeg車owym opisem stwierdzonych wad.
Prawo do zwrotu:

 1. Zgodnie z Ustaw "O ochronie niektrych praw konsumentw oraz o odpowiedzialno턢i za szkod wyrz켨zon przez produkt niebezpieczny" Konsument mo풽 zrezygnowa z towaru zakupionego w sklepie, bez podania przyczyny, w ci켫u 10 dni od daty dostarczenia przesy쿸i.
 2. Aby dokona takiego zwrotu, nale퓓 poinformowa o tej decyzji Sectro Timing Systems w formie pisemnej. Jako termin poinformowania liczy si data wys쿪nia do nas odpowiedniego o턻iadczenia. Zwracany towar nale퓓 wwczas przes쿪 do nas niezw쿽cznie, nie p撰niej jednak ni w 10 dni od momentu wys쿪nia o턻iadczenia o zwrocie tego towaru. Zwracany towar nale퓓 bezpiecznie zapakowa, do낢czy orygina paragonu lub kserokopi faktury VAT. Zwrotu pienidzy za towar dokonamy w terminie do 14 dni od otrzymania tego towaru.
 3. Prawo zwrotu nie obowi콄uje w przypadku towarw, ktre s wyprodukowane wed퀅g specyfikacji klienta lub s jednoznacznie dostosowane do indywidualnych potrzeb, lub z uwagi na swoje w쿪턢iwo턢i nie nadaj si do zwrotu.
 4. Zwrot przyjmiemy tylko wtedy, gdy produkt nie by u퓓wany ani nie zosta w 풹den sposb uszkodzony. Dotyczy to rwnie oryginalnego opakowania. Ingerencja w towar nie mo풽 wykracza poza zwyk쿮 sprawdzenie, ktre mo퓄iwe by쿽by w siedzibie firmy.
 5. Koszt przesy쿸i zwrotnej ponosi Klient. Koszt dostawy towaru nie podlega zwrotowi. Nie odbieramy przesy쿮k za pobraniem.

Kontynuuj
Koszyk wicej
...jest smutny );
Promocje wicej
Zestaw dla narciarstwa - Sectro Free Slope - Wolny Stok
Zestaw dla narciarstwa - Sectro Free Slope - Wolny Stok
5221.57z
4960.49z
Waluty
Informacje
Wysy쿸a i Zwroty
Bezpieczestwo
Korzystanie z Serwisu
Designed by fIghtEr 2009     Copyright © 2004-2012: Sectro Timing Systems ™ All rights Reserved